Christelijke dating

Dating waarbij de ander wordt gewaardeerd

Mensen die zoeken naar zingeving kunnen bij onze Christelijke dating op de Christelijke gedichtenpagina terecht. Er werden drie categorieën met poëzie gecreëerd. Onze Christelijke dating is er voor elke leeftijdsgroep namelijk jongeren, jongvolwassenen, veertigers, vijftigers en 60-plussers. We willen brainstormen over geloof en ontmoeting.

Wanneer u Jezus beschouwt als de Zoon van God en Redder van de wereld, zet u reeds een belangrijke stap naar onze Christelijke dating. Jezus van Nazareth: geboren als doodgewoon een mensenkind. Opgegroeid in de traditie van Israël, de Wet en de profeten. Opstandig levend al goed doend. In taal en teken steeds duidelijker Gods’ volle menslievendheid onder de mensen.

Binnen het Christendom zijn er verschillende stromingen; sommigen vooruitstrevend anderen behoudsgezind. Christelijke dating betekent voor ons ook doordenken over uiteenlopende thema’s via het schrijven van Christelijke gedichten. Onder meer dankzij deze vorm van religieus geïnspireerde poëzie erkent onze groep denkers rond Christelijke dating dat zowel progressieven als conservatieven een goede persoonlijke band met God kunnen hebben.

Iedereen is uniek en gelijkwaardig. Individuele verschillen kleuren een samenleving die niemand uitsluit. Christelijke dating waarbij de ander wordt gewaardeerd, maakt zelfontplooiing en diversiteit mogelijk. Het is belangrijk dat Christenen een open geest, realiteitszin en bestaansrecht mogen blijven hebben.

God houdt van elk mens. Voor levenslange vriendschap kan u altijd kiezen. Droomt u van een duurzame relatie? Dan kan u bidden tot God en Hem laten spreken via uw hart en geest. God wil graag dat elk mens een persoonlijke relatie met Hem beleeft. De kern van een vriendschap of relatie is geven en nemen. God zal ongetwijfeld rust brengen in uw leven en u een weg tonen die geluk brengt op maat van uw behoeften. Geef Hem en uzelf de nodige tijd zodat u er samen iets kan van maken. Plaats een zoekertje in ons gastenboek of verstuur uw eigen gedicht naar ons.Verstuur uw zoekertje of gedicht!


Christelijke dating