Christelijke Gay

Christelijke Gay: een wereld van verschil …

Christelijke Gay betekent voor ons gay zijn met een open geest naar geloof toe. We denken dat dé Christelijke Gay heel moeilijk te omschrijven is. Gelovig zijn, is niet altijd vanzelfsprekend. Het vereist voldoende zelfvertrouwen om over het geloof te spreken en ernaar te leven. Enerzijds geloof in jezelf en anderzijds vertrouwen in God.

We vermoeden dat Christelijk én Gay zijn, velen het gevoel geeft om tweemaal uit de kast te moeten komen namelijk als Christelijk en als Gay. De steun, die men als Christelijke Gay in de eigen omgeving en samenleving al dan niet krijgt, voor het uiten en verzoenen van beide identiteiten, verschilt naargelang de persoon.

Elk mens wil zich geliefd weten door anderen en velen zoeken toenadering tot God. Voor de Christelijke Gay ligt dit vaak allebei heel moeilijk.

Wij van Spiritdating kunnen deze issue niet oplossen en hebben ook niet echt de ambitie daartoe. Wel willen we mee helpen bouwen aan een klimaat van verdraagzaamheid waarbij geloof en geaardheid meer bespreekbaar worden in positieve zin en er minder taboe op rust. We zijn ervan overtuigd dat persoonlijk gebed een deel van de oplossing is om zowel als Christelijke Gay of als buitenstaander levensvoltooiing te bereiken.Verstuur uw zoekertje of gedicht!


Christelijke Gay