Katholieke dating

Jezus noemen we zoon van God omdat in Hem iets van God zelf verschenen is, namelijk het leven ten gunste van andere mensen, in volle vrijheid. Als ons leven de vorm krijgt van het leven van Jezus, krijgt God in ieder van ons een unieke menselijkheid. Dan komt God in jou en mij te voorschijn.

Heilig worden, is de weg van Jezus gaan.

Heiligen zijn mensen
die het Licht doorlaten:
het Licht van het evangelie
het Licht van de onvoorwaardelijke Liefde
die God is

Goddank voor al die mensen
heiligen ver af en dichtbij
toen en nu en in de toekomst
die voor ons het goddelijk Licht
hebben doorgelaten.
Zelfs de dood kan dit Licht niet doven.
Kome wat komt: Liefde die blijft!

Katholieke dating

De zomer van ons leven.
Ervoor gaan, alles geven.
Inzet voor de medemens.
Zo beleeft u Gods’ wens.

In de herfst aangekomen.
Geleefd naar uw dromen.
Vaak het goede betoond.
Waarvoor God u beloont.Christelijke dating

Na tegenslag verloren.
Zoektocht in duisternis.
Na bezinning herboren.
Het licht van verrijzenis.Christelijke dating