Katholieke dating

Jezus noemen we zoon van God omdat in Hem iets van God zelf verschenen is, namelijk het leven ten gunste van andere mensen, in volle vrijheid. Als ons leven de vorm krijgt van het leven van Jezus, krijgt God in ieder van ons een unieke menselijkheid. Dan komt God in jou en mij te voorschijn.

Heilig worden, is de weg van Jezus gaan.

Heiligen zijn mensen
die het Licht doorlaten:
het Licht van het evangelie
het Licht van de onvoorwaardelijke Liefde
die God is

Goddank voor al die mensen
heiligen ver af en dichtbij
toen en nu en in de toekomst
die voor ons het goddelijk Licht
hebben doorgelaten.
Zelfs de dood kan dit Licht niet doven.
Kome wat komt: Liefde die blijft!

Katholieke dating

De zomer van ons leven.
Ervoor gaan, alles geven.
Inzet voor de medemens.
Zo beleeft u Gods’ wens.

In de herfst aangekomen.
Geleefd naar uw dromen.
Vaak het goede betoond.
Waarvoor God u beloont.Christelijke dating

Na tegenslag verloren.
Zoektocht in duisternis.
Na bezinning herboren.
Het licht van verrijzenis.Christelijke dating

Volgens het Bijbels Boek:
Een bevolkingsonderzoek.
Maria zwanger van Hem:
Op weg naar Bethlehem.

Maar elke herberg volzet.
Dat heeft God niet belet…
Zijn Zoon werd geboren,
Zingen de Engelenkoren.

Eenvoud is hier prioriteit.
Dat heeft herders bevrijd.
Goede leiders nu paraat:
Actueel volks toeverlaat.

De Advent met Kerstmis:
Wachten op verbintenis…
Van allen met goede wil.
Het maakt ons even stil.Christelijke dating

Hij plaatst vóór Zijn Hemelvaart,
‘t Kompas op onze levenskaart.

“Niet altijd naar de hemel staren.
Maar wel Mij in uw hart bewaren.”

“Beide voeten vaak op de grond.
Tot aan Mijn weerzien terstond.”

“Sla vooral handen aan de ploeg.
Geef vrede; er is kwaad genoeg.”Christelijke dating