Synodale Weg

Misschien hebben jullie al gehoord of gelezen over het actuele geloofsthema ‘De Synodale Weg’. Samengevat gaat het om een brede en zinvolle bevraging van alle geïnteresseerden over hoe zij de Kerk van hun dromen zien.

We moeten waakzaam zijn en blijven dat de Synodale Weg geen enorme botsing wordt tussen enerzijds progressieve en anderzijds conservatieve Christenen over hun wensen rond concrete werkpunten voor de Kerk als instituut. We denken dat de kern van de Synodale Weg vooral een pelgrimstocht is, alleen of in groep, waarbij Jezus leren kennen centraal staat. Het gaat dus in belangrijke mate over het opdoen van allerhande nieuwe ervaringen en kennis rond geloven om zich zo langzaam te herbronnen.

De Synodale Weg is een soort van levenswandel met God om Hem beter te leren kennen en vrijheid te ervaren. Dit kan door een kaarsje te branden, te bidden, samen eucharistie te vieren, een Bijbelcursus te volgen, Christelijke boeken of tijdschriften te lezen, op bedevaart te gaan, een gift te doen aan een goed doel of door warme zorg voor de medemens. Langs deze weg krijg je wellicht ook inzicht in je eigen denk- en gevoelswereld. Zo word je gesterkt voor een positieve bijdrage aan de samenleving.

Een doelstelling van de Synodale Weg is om je als individu of in groep door Gods Geest te laten inspireren tijdens het gewone alledaagse leven in de hoop zo gelukkig(er) te worden en bruggen te helpen bouwen om dit geluk te kunnen delen met anderen. Laten we vooral niet vergeten wat Jezus zei volgens Johannes 14:6

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.”Verstuur uw zoekertje of gedicht!


Synodale Weg Synodale Weg